ISO certifikacija

Usluge savjetovanja pri implementaciji ISO standarda u poslovanje tvrtke, preduvjet su uspješne certifikacije i dobivanja ISO certifikata, a obuhvaćaju sljedeće:

ANALIZA STANJA, DEFINIRANJE OPSEGA CERTIFIKACIJE I IZRADA PLANA PROJEKTA
FORMIRANJE RADNOG TIMA
EDUKACIJA ZAPOSLENIKA O ZAHTJEVIMA NORMI
SAVJETOVANJE KOD IZRADE POTREBNE DOKUMENTACIJE
SAVJETOVANJE PRI IMPLEMENTACIJI U SKLADU S NORMAMA
SAVJETOVANJE U POSTUPKU CERTIFIKACIJE

ZAŠTO SE CERTIFICIRATI

Prednosti koje ostvarujete implementacijom sustava upravljanja prema ISO 9001 normi:

  • Definiranje odgovornosti u cijeloj organizaciji
  • Učinkovitije upravljanje procesima od strane menadžmenta tvrtke
  • Pozitivna slika tvrtke na tržištu – dobar imidž
  • Prednost na javnim nadmetanjima
  • Smanjenje troškova
  • Konkurentnost
  • Smanjenje reklamacija
  • Smanjenje potencijalnih rizika

Što je ISO?

Međunarodna organizacija za normizaciju (eng. International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tijelo za donošenje norma koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela. Osnovana 1947 godine, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.

Iako se ISO definira kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenjanorma koje često postanu zakoni, bilo kroz međunarodne ugovoreili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcij usko povezan s vladama. Od svibnja 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISOcert

ISO certifikatI

ISO 9001 – Upravljanje kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom najbolje može dokazati da uspješno upravljate svojim poslovanjem usklađujući ga sa zahtjevima norme, zahtjevima Vaših kupaca i zakonskih propisa. Uspostavljanjem odgovornosti vodstva, upravljanjem rizicima i promjenama možete smanjiti potencijalne rizike poslovanja i izdići se nad konkurencijom.

Norma ISO 9001 primjenjiva je na sve vrste i veličine organizacija.

ISO 14001 – Upravljanje zaštitom okoliša

Svjesni ste koliko nam je okoliš važan i želite pridonijeti njegovom očuvanju i u poslovnom okruženju? Pravi izbor za Vas je Sustav upravljanja zaštitom okoliša. Ovaj sustav uspostavljaju organizacije koje teže kontroli i nadzoru vlastitih procesa koji imaju utjecaja na okoliš. Procjenom potencijalnih rizika onečišćenja, njihovim vrednovanjem i preventivnim djelovanjem, možete zaštiti okoliš od negativnih utjecaja Vašeg poslovanja.

Norma ISO 14001 primjenjiva je na sve vrste i veličine organizacija.

Postupak i cijena ISO certifikacije

Prvi korak prilikom certifikacije, je pronaći akreditirano certifikacijsko tijelo i podnijeti Prijavu za certifikaciju prema ISO standardima.

Na temelju ove prijave certifikacijska kuća će Vam poslati prijedlog tj. ponudu sa procjenom troškova certifikacije. Cijenu certifikacije sačinjavaju pristojbe  i troškovi provođenja audita. Većina certifikacijskih tijela utvrđuju svoje naknade na temelju vremena potrebnog za provođenje audita (ocjene usklađenosti sa standardom). Vrijeme audita ovisi o brojnim varijablama, uključujući veličinu tvrtke i složenost nadziranog lanca sljedivosti i u prosjeku iznosi između pola dana i dva dana.

Ukoliko certifikacijsko tijelo utvrdi da je vaš sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda, izdat će vam ISO certifikat. ISO certifikat vrijedi za razdoblje od najviše pet godina. Za to će vrijeme certifikacijsko tijelo provoditi godišnje nadzorne audite kako bi potvrdilo da je vaše poslovanje i dalje u skladu sa propisanim zahtjevima. Cijena ovih nadzornih audita također ovisi o stupnju složenosti kompanije i prema vremenu potrebnom za provođenje audita.

Prije isteka certifikata provodi se recertifikacijski audit kojim se započinje novi petogodišnji ciklus valjanosti ISO certifikata.

Naša znanja i stručnjaci osigurati će Vam optimalna rješenja kako biste uskladili Vaše poslovanje sa zahtjevima ISO standarda  i postali ponosni nositelj ISO certifikata. Ovakav certifikat osigurati će Vam mogućnost nastupa na zahtjevnijim tržištima i osigurati dobar imidž i pozitivnu sliku Vaše tvrtke na tržištu.

želite znati više o nama

Usluge

Naš portfolio

Provjerite koje usluge nudimo 

Cijene

naše ponude

Pošaljite nam upit s detaljnim informacijama kako bi Vam poslali personaliziranu ponudu sa najpovoljnijom cijenom

Lokacija

gdje smo

Kontaktirajte nas putem e-maila, telefona ili ugovorite sastanak